Ridicarea

Când leneșul se ridică,

tulbură mâlul în jurul său

și nu mai vede nimic.

Zăpăcit rămâne o vreme în picioare

și nu-și găsește drumul

în ceața submersă.

Apoi, dezamăgit, se așază,

nu pe locul său, care nu mai este,

ci o palmă-două mai încolo,

pe fundul apei.

Și apa se limpezește cu timpul,

încet, încet…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: