Contribuția

”Existența și dreptul la vieață al unei colectivități naționale sunt justificate, în special, de contribuția pe care această colectivitate, în decursul istoriei ei, a adus-o la cultura omenească.

Rândurile de mai sus, datând din anul 1940, aparțin unui savant român, fizicianul Horia Hulubei; sunt citate într-un articol din revista ”Știință & tehnică”, nr. din decembrie 2021-ianuarie 2022.

Dreptul la viață al unei națiuni, ori chiar și al unei colectivități oarecare, este justificat în primul rând, cred, de dorința ei de a exista; adică de faptul că oamenii care o compun doresc ca ea să existe. (Dar când această dorință nu mai prea există? Istoria e plină de popoare dispărute, în majoritatea cazurilor fiind vorba de o pierdere a identității etnice.)

Ce înseamnă însă contribuția unei colectivități la cultura omenească? Înseamnă cultura proprie acestei colectivități, ceea ce este ea în sine, sau valoarea bunurilor culturale pe care le produce și le pune la dispoziția celorlalți, celor din afara ei, tuturor? În acest din urmă caz, a fost această contribuție recepționată, înțeleasă și în cele din urmă primită?

Unii pur și simplu nu vor să ”contribuie”: există, de exemplu, triburi izolate care evită și simpla comunicare cu alte comunități; în zilele noastre, noi, ”ceilalți”, respectăm -mai mult sau mai puțin-opțiunea lor. Ei sunt ”insularii” din afara sistemului global al schimbului de mărfuri și idei.

Unele națiuni au produs culturi majore; dacă am elimina una din ele din istoria culturală a omenirii contemporane, ar rămâne în locul ei un gol imens, iar în jurul golului un posibil colaps. Dar asta s-ar putea întâmpla și în cazul culturilor ”minore”, care nu contribuie mult la circuitul global, care mai mult ”consumă” idei decât produc; dispariția unei specii aparent neînsemnate într-un ecosistem duce de obicei la prăbușirea întregului ecosistem.

Fiecare națiune, prin simpla ei existență, propune o versiune proprie a umanității. Iar eu mi-aș dori o umanitate plurală.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: