***

Privește spre cer, prietene,

și-ți vei aduce aminte.

Neuitarea se urcă în slăvi

și înconjoară pământul

clipă de clipă,

ca un țipăt de vultur;

până la sfârșitul

pământului.

***

Look to the sky, my friend,
and you will remember.

Remembrance rises to the vault of heaven
and surrounds the earth
moment by moment,
like the cry of an eagle;
until the end
of the earth.


%d bloggers like this: