Archive for June, 2021

Numărând beri (12)

June 30, 2021

De la începutul C.E. de fotbal, Gică, Mișu și Costică au băut mai multe beri. Înmulțind numărul de beri băute de Mișu cu numărul de beri băute de Costică obținem numărul de beri băute de Gică (un număr de două cifre, cifra unităților fiind din întâmplare egală cu numărul de beri băute de Mișu, iar suma cifrelor reprezentând numărul de beri băute de Costică).

Câte beri a băut Gică, în varianta pesimistă, respectiv optimistă?

Cărțile…

June 29, 2021

Cărțile, frunze vechi

culese în toamne apuse;

frunzele verzi

cine le va citi de vii?

Impresii după meci…

June 29, 2021

Boierul și slujnica

June 28, 2021

Tradiția populară o numește pe codobatură ”slujnica-cucului”. Nu știu dacă e din cauza faptului că deseori bietele codobaturi cresc un lacom pui de cuc în locul propriilor odrasle, ori datorită înfățișării ei modeste și vioaie, de slujnicuță care nu stă niciodată degeaba, ci se bâțâie degeaba, într-o mișcare perpetuă.

Se mai spune că în ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel este ”amuțitul cucului”: boierul pădurii nu își mai cântă numele, ori măcar își rărește cântările. Vara, sora mai mare și mai tăcută a primăverii, se înstăpânește peste codri. Viața cucului e tot mai tainică în adăpostul frunzișului verde; iar slujnica lui freamătă mai departe de-a lungul pâraielor tot mai subțiri și mai line.

June 28, 2021

Luciri în ape-

clipele pârâului

curg toate la deal…

*please note: the google translation of the poem is in this case quite dumb and even contrary to the meaning

June 28, 2021

Bogat e somnul-

ațipirea de-o clipă

are-un vis întreg…

Florile zilei și nopții

June 24, 2021

Sânziene aurii și albe, în 2021…

Miezul blând al Soarelui

June 24, 2021

Se răsfiră-n ceas și vreme

florile de sânziene…

Taina n-o poți lumina:

lumina vine din ea.

Taina cea din miez de zi

luminează – și vom ști.

Prietenul binevoitor

June 23, 2021

Acum câteva zile eram complet lipsit de chef când m-a sunat amicul meu Sherlock. Avea un scop precis, se pare.

-Tu ce ți-ai dori de ziua ta? m-a întrebat.

-Liniște…

Pentru vreo cinci secunde, Sherlock a tăcut. Apoi:

-Să vorbesc din timp cu vecinii tăi, să nu facă gălăgie?

Vespa

June 22, 2021

“…Sweet little girl, I prefer
You behind the wheel and me the passenger…”
(DM)