Alegeri în harem

În partea răsăriteană a împărăției unui sultan se întindea un deșert despre care se spunea că ar fi nemărginit. Sultanul, însă, era hotărât să-i dea el însuși de capăt, mai ales că aflase unele zvonuri că Pământul ar fi rotund – iar o bilă nu poate fi nesfârșit de mare. În această călătorie avea să-l însoțească și o parte din harem, ca să-i țină de urât, pentru că deșertul poate fi uneori foarte monoton. Doar că sultanul nu era încă decis câte cadâne din harem aveau să-l însoțească – și ceru sfatul marelui vizir.

-Ia-le pe toate, Măria ta, zise acesta. Altfel, cine știe căreia din ele îi vei duce dorul. Deșertul aduce în mintea omului multe gânduri ciudate.
-Ai dreptate, conveni sultanul. Doar că mie îmi place să am multe alegeri la dispoziție. Dacă le iau pe toate cadânele cu mine, sunt obligat la o singură posibilitate de alegere; în timp ce, dacă aș lua una singură din ele, numărul posibilităților de a o alege este egal cu numărul cadânelor.
-Atunci ia una singură, Măria ta, zise vizirul. Asta ar reduce considerabil și cheltuielile de călătorie.
-Ai dreptate, zise din nou sultanul. Doar că, atunci când vom fi în deșert, nu voi avea de ales decât o singură femeie…
-Grea problemă, Măria ta, zise vizirul, clătinând din cap.

Sultanul ceru o foaie de hârtie chinezească și descurcă singur ițele problemei, rămânând la un anume număr de cadâne, pe care îl consideră suficient pentru necesitățile călătoriei. În plus, dacă ar fi fost cu o singură cadână mai mult, numărul posibilităților de a alege mulțimea cadânelor însoțitoare s-ar fi redus.
-Ce zici, mare vizir? întrebă sultanul, zâmbind în barbă. Oare voi lua în călătorie mai mult de jumătate din harem, ori mai puțin?

7 Responses to “Alegeri în harem”

  1. gravgravatar Says:

    Matematicieni arabii ăștia!

    Liked by 1 person

  2. gravgravatar Says:

    Așa-s eu, mereu mă transpun în pielea altora! Dar mai degrabă sunt vizirul. Sigur el a aflat.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: