din A

Conform unor studii mai vechi, oamenii de Neanderthal ar fi fost incapabili să pronunțe vocalele A, I, U, precum și consoanele K și G.

Studii mai noi confirmă faptul că neanderthalienii nu puteau să spună A:

”The Neanderthal “ah,” it seems, would have been closer to “uh” or a combination of “ah” and “uh” that is difficult for us modern humans to render phonetically.” (https://www.sapiens.org/column/field-trips/did-neanderthals-speak/)

Dacă accesați articolul, veți auzi acest sunet ”dificil de redat fonetic de către oamenii moderni”; este de fapt românescul  (sau Î). Un neanderthalian care ar fi încercat să spună A ar fi spus Â. Poate că așa a apărut primul â din a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: