Faro

Ti, a xeometría antiga,
de pé por riba da costa
aínda estás brillando no mar.


%d bloggers like this: