Archive for October, 2014

Lumină de toamnă

October 28, 2014

Și cel mai iute gând se frânge uneori
ca un vas prin care
atât de-ncet curge lutul.

Mult aș fi vrut să nu pricep
acea clipă limpede, golită de ape.

 

Când e zadarnică, ziua e mai caldă,
mai lină lumina de toamnă.
Blând cade peste cioburi, neîntoarsă de oglinzi.

 

Și azi îți vorbesc, chiar dacă auzi
doar ceea ce eu nu aud din cuvânt.

Glasul de om

October 18, 2014

Când moare, orice ființă e om.

Bourul negru și pasărea, șarpele,
peștele cu ochi limpezi, amari,
plopul căzut, piatra și umbra;
abia lovite de moarte prind glas omenesc.
Ultimul glas.

Și fugi după ele pe urme zadarnice.

Ai vrea să le-nchizi rana străvezie,
această groaznică lacrimă
ce n-ar fi trebuit să curgă.

Acum prea târziu e să-ntorci vremea din vis
când fără scăpare glasul de om te trezește.

Vrabia și trandafirul

October 10, 2014

Toamna
ce tânără ar fi
lângă florile tale;
oare vei muri, prietene?

Plimbarea de seară

October 5, 2014

Pe strada unde am locuit
nu mai stă nimeni cunoscut;
această întoarcere în locurile goale
e timpul.