Pe braţul mort

Pe braţul mort, departe
de foşnetul apei, abia
mai picură fire de praf
din trestii.

Mai vin uneori rătăciri şi
se-aştern în nămol.
Un câine care nu mai pluteşte.
O umbră, poate-a unui nor de ieri.

Şi nici măcar amiaza nu răzbate
dincolo de stuf, uscatul veşnic
nestrăbătut de ape.

Aici, când stăm din din zori până-n seară,
nimeni nu-ntreabă ce muncim, cine suntem.
Şi seara vine, ca o punte de acasă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: