Archive for September, 2012

Pe braţul mort

September 30, 2012

Pe braţul mort, departe
de foşnetul apei, abia
mai picură fire de praf
din trestii.

Mai vin uneori rătăciri şi
se-aştern în nămol.
Un câine care nu mai pluteşte.
O umbră, poate-a unui nor de ieri.

Şi nici măcar amiaza nu răzbate
dincolo de stuf, uscatul veşnic
nestrăbătut de ape.

Aici, când stăm din din zori până-n seară,
nimeni nu-ntreabă ce muncim, cine suntem.
Şi seara vine, ca o punte de acasă.

Septembrie

September 18, 2012

Pe străzi călcând în spini de adânc
şchiopătez întortocheat, necunoscut
printre ziduri şi crengi ce se sting.

Rostitor poticnit în cioturi de vorbe ascunse,
jumătăţi de chip îmi veghează, cenuşiu,
cu scunde coloane-această cale a cerii.

Şi ca o amiază se lasă amurgul;
s-au rupt zăgazuri în prea depărtări.
Deschisă e calea, aripi o bat, chemare
din zori până-n zori răcind văzduhul senin.

Şirul de case

September 13, 2012

Spre apus se-ngustează
şirul de case;
mereu mai mici încăperi închise
se strâng în sine şi parcă
intră-n pământ, undeva
în faţa câmpului.

Se-aud în jur graiuri ciudate, străine,
oameni
din marginea câmpului, temători
strânşi la ospeţe de toamnă.

Se-apropie seara;
vulpile negre
muşcă din lucruri nevăzute, moarte cândva
pe câmpul fără ieşiri, de cenuşă.