Archive for August, 2012

Arcadia

August 19, 2012

“Într-un târziu, după mai multe ore de drum, am pătruns într-un decor de munţi despăduriţi, secetoşi, cu văi pustii, sau aproape pustii, care mărgineau şoseaua. Arcadia, mi-a zis bătrânul, arătându-mi cu mâna priveliştea de o dezolantă singurătate. Am încremenit. Cum, aceasta era Arcadia, ţinutul ales de poeţii antici pentru a ne vorbi despre fericire şi despre regret ?”

( Octavian Paler, “Et in Arcadia ego!” )

 

*

“Ei din Arcadia, oameni deprinşi cu purtatul de arme,

Craiul Atrid Agamemnon le dete el însuşi corăbii

Bine podite spre-a merge pe luciul mării albastre,

Neştiutori ei fiind de călătoria pe mare.”

(Iliada, traducere de George Murnu)

 

***

Ce este Arcadia ?

Este un loc aflat foarte departe de mare. Un loc care ignoră marea.