Iorgovan

Când mireasma ţi-a trecut
ca mai ieri în sfântul lut
şi-nspre vară sfântul măr
coace poamele-n răspăr,
înfloreşte-mi vis noian,
floare mândră, iorgovan

Lună tulbure de mai,
nunta florilor, alai
s-a-mpletit şi s-a ales
grabă verde într-un miez,
Dar eu mai visez un an
floarea mândră, iorgovan,

slava pomului stingher,
slavă-n ram, petic de cer,
floare-n gându-mi, vis noian,
floarea mândră, iorgovan

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: