Întâlnirea din parc

Începuse să ningă uşor; mă plimbam la marginea parcului, iar printre ramurile dese priveam statura de bronz a unui rege. Aveam cu mine aparatul de fotografiat şi, din când în când, capturam imaginea vreunui unghi, ramuri sau scoarţe nevăzute până atunci. Străzile şi parcul mi se păreau pustii, când, deodată, o voce a răsunat în spatele meu:
-Să nu-mi spuneţi c-aţi văzut vreo veveriţă ! V-am văzut că tot faceţi poze…
Era un bătrân voinic, cu ochi negri şi ageri şi cizme înalte în picioare.
-Pe vremea asta, nu… stau în scorbură acum. Doar nişte păsări, i-am răspuns încurcat. De fapt, nu văzusem nicio pasăre, dar mi se părea ciudat să-i spun că fac poze în parc doar aşa, fără să fie nimic aparte în peisaj.
-Ce aer curat! cel mai bun pentru plimbare, zise bătrânul. Am fost şi acum câteva zile, singur. Nu mai era nimeni pe-aici. Parcă-i mai bine aşa decât cu multă lume.
Am încuviinţat, iar bătrânul mi s-a alăturat atunci în mers.

-Ce iarnă, domnule -continuă el-, ce nămeţi pe-acolo prin Ialomiţa, săracii oameni ! La noi e mai bine…
Într-adevăr, în iarna asta n-am văzut prin oraş zăpadă mai groasă de-o palmă.

I-am arătat zona din parc unde sigur se ascund veveriţe; de fapt, acel veveriţoi despre care am mai povestit.
Bătrânul zâmbi; ştia şi el locul.

O femeie ducând în lesă un câine ciobănesc a trecut atunci pe la marginea parcului, iar bătrânul s-a tras spre mine, privindu-mă din nou cu ochii vioi:
-Ce câine mare, domnule… n-aş sta cu câinele ăsta în casă nici să mă puşte!

Apoi, deodată, bătrânul şi-a luat rămas bun, cu un “Doamne, ajută!”.
M-am îndreptat spre copacii unde îşi are sălaşul veveriţoiul, dar în jur era doar ţipenie; iarnă. A început să bată un vânt întunecos, grăbind zborul fulgilor prin ramuri; şi m-am îndreptat către străzile oraşului.

Abia atunci m-am gândit că, poate, stătusem de vorbă chiar cu veveriţoiul din parc. N-ar fi fost de mirare să fi dispărut după vreun trunchi de copac, urcând atent, cu urechile ciulite, oprindu-se din când în când după coada brun-roşcată.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: