Archive for September, 2011

Protected: Ora liberă de marţi ( 25 )

September 28, 2011

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Formă fixă

September 26, 2011

Când mă încumet să scriu vreo poezie cu formă fixă, mă simt de fapt inform. Forma fixă e un vas, un acvariu care păstrează un poem în stare lichidă. Iar acest poem este mobil în interiorul vasului.

Mesteceni şi zade

September 26, 2011

în somn, mesteceni
curg ceara pe stânci
şi râpe uitate, adânci
departe de ţeseri;

visez cândva un amurg cu arbori
topiţi prin mii de ace în cer,
zade urcate în roşu-efemer
cu noima ascunsă în norul de ramuri.

freamătul cade
şi frunza, o piatră;
mesteceni şi zade

amurgul deşteaptă
în cercul de ape
şi duhul din şoaptă.

Protected: Ora liberă de marţi ( 24 )

September 25, 2011

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: Ora liberă de marţi ( 23 )

September 22, 2011

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Matadori

September 14, 2011

Cei care ucid exultând într-o (oarecare) armonie cosmică; una în care cel ucis -victimă fascinată- nu-şi are locul ca fiinţă vie. Frumoşii care nimicesc, care exclud din lumea sensului. Cei care ucid pentru perfecţiune.

Groteşti din orice unghi, îşi ascund chipul adevărat şi de sine; şi întind pânza unei lumi bidimensionale, în care două realităţi nu pot avea aceeaşi proiecţie plană, a con-vieţuirii.

“Lumea fără tine e atât de frumoasă…”

Mica vietate a poeziei

September 13, 2011

Poate că prima poezie a apărut când un om a descoperit în propriile rostiri -în semne sau în sens- o armonie pe care o poate avea doar o fiinţă vie; proto-cuvinte care aveau o viaţă proprie, independentă de cel care le rostise, ivită deodată din oceanul exprimărilor.

Deşi inaccesibilă, încarnată în altă sferă decât cea a lumii palpabile, mica vietate a poeziei trebuie să fi surprins intens toate trăirile omului care, pe vremea aceea, era vânător, pescar şi culegător. Omul de azi ar trece pe lângă ea fără să o observe; iar ea l-ar privi pe om îndelung, fără să se ascundă prea tare, invizibilă în textura pădurii sau oceanului.

Protected: Ora liberă de marţi ( 22 )

September 12, 2011

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Nota unu

September 8, 2011

Cred că eram student când am visat nota 1.

Erau în vis mai mulţi profesori care examinau o notă, aceasta confundându-se cu lucrarea căreia îi fusese atribuită.
Nota era un animal inert, o moluscă sprijinită pe sol în unicul ei os, punctul din oficiu, nota 1. Profesorii executau parcă o autopsie, luând în mâini, gravi, straturile de carne gelatinoasă până când ajungeau la nota unu, iar apoi lăsându-le să cadă la loc. Ciudat, după toate acestea animalul părea că mai poate să trăiască.

Nota unu părea doar un os neted. L-am privit însă îndeaproape şi am văzut multe cârlige fine, inextricabile, asemenea fractalilor.
Apoi acest os a crescut deodată înăuntrul moluştei, întinzându-şi căngile până spre marginile ei; profesorii n-ar mai fi putut acum să desprindă niciun strat de carne.

Despre sine

September 7, 2011

În ultimele clipe, când e atât de uşor să mori, poate că sinuciderea e ultima ispită; asta înseamnă că, rezistând acestei ispite, vei muri.