Legile ascunse

“Nemo censetur ignorare legem”

*

În oraşul antic Lateoaius legile erau scrise în secret şi bine ascunse.

În fiecare lună erau aduse în piaţa oraşului false table ale noilor legi. Uneori falsele legi se contraziceau una pe alta, alteori nu. False table ale legilor se găseau peste tot, în locuri  publice ori private, vizibile ori ascunse.

Iar cetăţenii, obligaţi să cunoască legile, căutau zi şi noapte adevăratele table ale legilor. Unii renunţau la căutare, dar nu puteau supravieţui multă vreme – pentru că erau judecaţi după lege şi condamnaţi la moarte.

Iar cei care descopereau o adevărată tablă a legii puteau să îşi dea seama – logic vorbind – că nu comiseseră nici o crimă menţionată pe ea ( dacă ar fi comis-o până atunci, ar fi fost pedepsiţi ). Dar, ca să se verifice că sigur e o tablă adevărată, era nevoie de sacrificiul cuiva, care să comită crima menţionată pe tablă şi să fie – eventual – condamnat la moarte. Un sacrificiu în slujba cunoaşterii.

*

Ruinele oraşului Lateoaius au fost descoperite anul acesta de către un colectiv de arheologi. S-au descoperit şi nişte table ale legii, dar oamenii de ştiinţă nu se pot pronunţa încă dacă sunt table adevărate ori false.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: