O falsă introducere în teoria gamelor

[în prealabil, a se (re)citi micul articol din 1 februarie ( despre ciori) , cu comentariile de până acum]

O gamă este o clasă de obiecte de care suntem conştienţi simultan, având şi conştienţa calităţii lor comune.

Putem include într-o gamă, pe baza unei calităţi comune, cel mult şapte obiecte. Dacă îl adăugăm pe al optulea în rândul lor, vom constata că el nu poate avea calitatea celor şapte din gama considerată, ci are o natură sau o calitate nouă, din altă gamă.

De fapt, obiectele dintr-o gamă sunt ele însele calităţi pure. Ca şi sunetele, poate.

La nivelul cel mai profund, gândim obiectele ca pe calităţi unice. Ele se grupează apoi în game de câte 7, după calităţi ale calităţilor. Există apoi game ale gamelor ş.a.m.d.

Şapte calităţi (obiecte-sunet) formează întotdeauna o gamă, altfel neputând fi luate în considerare. A considera o clasă ipotetică de obiecte înseamnă a considera o gamă ipotetică, adică un sunet oarecare al unei supra-game reale.

Un sunet poate aparţine mai multor game.

Desluşirea structurii gamelor este Ştiinţa unică.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: